Welcome to Huzhou government portal website!
Traffic
Current Location > Home > Living in Huzhou > Traffic
Bus Route:B50
Browse Number:Font:【Big In Small

  Route: Shidai Square→Binhu Rd.→Longxi Rd.(N)→Tiaoxi Bridge→Tiaoxi Rd.→Nanjie→Feifeng Bridge→Taihu Rd.→Fenghuang Rd.→Tiyuchang Rd.→Zhongxing Bridge→Changxing Rd.→Sanhuan Rd.(N)→Anji Rd.→Tongxin Rd.→Taihu Rd.→Tonghu Rd.→Fuxia Rd.→Tongxing Kindergarten→Meizhou Rd.→Wucheng Rd.→Fuxia Rd.→Anju Rd.→Huzhou Capital Outlets
  Stops: Shidai Square, Fenghuang Park, Huzhou Great Hall, Fenghuang Yicun, Huzhou Sunshine Second-hand Housing Center, Huzhou New Century School, Zhongxing Bridge, Huzhou Library, Huzhou Newspaper Press, Pision of Huzhou Military, Shanshui Community, Longshan District(S), Longshan Market, Huzhou Arts School, Huzhou No.1 Middle School, Baique Middle School, Changtianyang, Shuichan Village, Jiangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Huzhou Ancient Logs Arts Museum, Yuren Matou, Huacui Community, Market, Fuxia Rd., Fengyaju House, Taihu Sunshine Villa, landison Hotel, Huzhou Yacht Club, September Community, Huzhou Capital Outlets
  Distance: 16.8 km
  First bus from Huzhou Capital Outlets: 7:00 AM  Last bus: 20:30 PM
  First bus from Shidai Square: 7:00 AM  last bus: 20:30 PM
  Charge: ¥ 2
  Opened on Feb. 1st .2015 and adjusted on Jul. 15th. 2015.

 

 

Hosted by Huzhou People's Government,Organized by Huzhou Big-data Management Center
Serial numbe for the record: ICP prepared Zhejiang No. 05051884