Welcome to Huzhou government portal website!
Traffic
Current Location > Home > Living in Huzhou > Traffic
Bus Route:Daishan 205
Browse Number:Font:【Big In Small

  Route: Huzhou RT-Mart→Binhe Rd.→Qingtong Bridge→Laodong Rd.→Nanjie→Tiaoxi Rd.→Huancheng Rd.(E)→Xinhua Rd.→Erhuan Rd.(E)→Hudong Rd.→Sanligang Bridge→Hudong Rd.→Shushan Rd.→Wuxing Main Rd.→Jingwu Rd.→Weisan Rd.→Jingliu Rd.→Weiyi Rd.→Jingqi Rd.→Balidian Town Government →Nantaihu Main Rd.→Zhumuyang Rd.→Jingqi Rd.→HUzhou Main Rd.→Daishan
  Stops:
  Go: Huzhou RT-Mart, Xinghai Community, Youyi Xincun, Renmin Square, Majunxiang, Zhucui Community, Pan’Gong Bridge, Qianghaoli, Huzhou Bureau of Broadcasting & TV, Yueyang Community(N), Erhuan Rd.(E), Shangri Community, Xinshui Community, Luwang Village, Shushan Rd., Mt. Wushan, Xiaoshan, Xishan, Wuxing District Government, Moudan Community, Osmanthus Community, Rose Community, Caval Vine Community, Wuxing Senior High School, Balidian Town Government, Huzhi Crossing, Daishan Town Bridge(S)
  Return: Daishan Town Bridge(S), Huzhi Crossing, Balidian Town Government, Wuxing Senior High School, Caval Vine Community, Rose Community, Osmanthus Community, Moudan Community, Wuxing District Government, Xishan, Xiaoshan, Mt. Wushan, Shushan Rd., Luwang Village, Xinshui Community, Shangri Community, Erhuan Rd.(E), Yueyang Community(N), Huzhou Bureau oh Broadcasting & TV , Qianghaoli, Pan’Gong Bridge, Zhucui Community,Majunxiang, Renmin Square, Youyi Xincun, Huzhou RT-Mart,
  From Shidai Square: 6:20AM,  8:40 AM,  10:45 AM,  13:25 PM,  15:25PM
  From Daishan Town: 7:40AM,   9:40AM,    12:20 PM,  14:30PM,   16:45PM
  Three-tier bus:
  From Daishan: 7:05AM, 11:30 AM, 16:10PM
  From Dahuantian: 7:20 AM, 12:00AM, 16:45PM
  One air-conditioned bus used.

 

 

Hosted by Huzhou People's Government,Organized by Huzhou Big-data Management Center
Serial numbe for the record: ICP prepared Zhejiang No. 05051884