Welcome to Huzhou government portal website!
Traffic
Current Location > Home > Living in Huzhou > Traffic
Bus Routes at Taihu Tourism Vocation Zone
Browse Number:Font:【Big In Small

Bus Routes at Taihu Tourism Vocation Zone

Taihu Tourism Vocation Zone is the Binhu New Area which is an important part of Huzhou City Construction of Binhu Area. There are a total of 9 bus lines at this zone, including 7 primary bus lines----B4 {B4(A) and B4(B)}, B17, B25, B30, B37, B45 and B50, as well as 2 branch bus lines----B48 and B49. Achieved a level of broad covering and high density, it has formed an operation situation of primary line plus branch lines at Taihu Tourism Vocation Zone.

 

B4

Route: Huzhou Vehicle Management OfficeNo. 104 National HighwayChezhan Rd.NanjieTiaoxi Rd.Renmin Rd.Lianjiaxiang Rd.Feifeng BridgeTaihu Rd.Taihu Amusement Park (Bidirectional return)

Stops: Huzhou Vehicle Management Office, Huzhou Welfare Home, Huzhou Jiao Tong School, PLA No.98 Hospital, Chezhan Xincun, Huzhou Chinese Medicine Hospital, Yifeng Bridge, Huzhou Zhebei Shopping Center, Youyi Xincun, Huzhou First People s Hospital, Zhongxin Square, Fenghuang YiCun, Wanghu Market, Guanghu Community, China Unicom Huzhou Subbranch {Interval B4(A)}: Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Village, Jiangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Taihu Momentum, Taihu Villa, Taihu Amusement Park

Distance: 31.6 km

13 air-conditioned buses used

Opened on Mar. 25th, 2000.

First bus from Huzhou Vehicle Management Office: 6:00 AM   Last bus: 21:00 PM

First Interval B4(A) from Huzhou Vehicle Management Office: 7:40 AM   The last: 17:00 PM

First bus from Taihu Villa: 6:40 AM   The last: 21:00

First Interval B4(A) from Taihu Villa: 6:40 AM  The last: 21:00

 

Route of B4(B): Huzhou Vehicle Management OfficeNo. 104 National HighwayNanjieTiaoxi Rd.Renmin Rd.Lianjiagang Rd.Feifeng BridgeTaihu Rd.Tonghu Rd.Binhu Rd.Landison Hotel  (bidirectional return)

Stops:

Huzhou Vehicle Management Office, Huzhou Welfare House, Huzhou Jiao Tong School, PLA No.98 Hospital, Chezhan Xincun, Huzhou Chinese Medicine Hospital, Fengyi Bridge, Huzhou Zhebei Shopping Center, Youyi Xincun, Huzhou First People s Hospital, Zhongxin Square, Fenghuang Yicun, Wanghu Market, Ganghu Community, China Unicom Huzhou Branch {Interval B4(B)}: Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, JInjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Village, JIangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone,Taihu Momentum, Yuren Matou, Huacuiyuan Community,Taihu Sunshine Villa, Landison Hotel

Distance:38.8 km

13 air-conditioned buses used.

Opened on Mar. 25th, 2000.

From Huzhou Vehicle Management Office: 700 AM,  800 AM, 9:00 AM, 10:00  AM, 11:00 AM,  12:00 ,  13:00 PM,  1400 PM, 15:00 PM, 16:00 PM, 17:00  PM, 19:00 PM (45min for single way)

From Landison Hotel: 7:45 AM, 8:45 AM,  9:45 AM,  10:45 AM,  11:45 AM, 12:45 PM,  13:45 PM,  14:45 PM,  15:45 PM,  16:45 PM,  17:45  PM, 19:45 PM

Note:

 No bus Goes into the Vehicle Management Office after 4 PM.

Last bus from Nanmen is 20:20 PM.

Last bus from Taihu Amusement Park is 21:00 PM.

 

Nanjiao Special Line

Route: Huzhou Funeral ParlorNo. 104 National HighwayChezhan Rd.NanjieTiaoxi Rd.Renmin Rd.Lianjiaxiang Rd.Feifeng BridgeTaihu Rd.  (Bidirectional return)

Stops: Huzhou Funeral Parlor, Huzhou Jiao Tong School, PLA No.98 Hospital, Chezhan Xincun, Huzhou Chinese Medicine Hospital, Yifeng Bridge, Huzhou Zhebei Shopping Center, Youyi Xincun, Huzhou First People s Hospital, Zhongxin Square, Fenghuang Yicun, Wanghu Market, Ganghu Community, China Unicom Huzhou Subbranch

 

 

Route: China Unicom Huzhou BranchTaihu Rd.Baique VillageHengtang BridgeDanfangtouBinhu St.

Stops: China Unicom Huzhou Branch, Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge (on the Taihu Rd.), Binhu St., Huzhou Capital Outlets, Danfangtou, Wangjiawan, Hengtang Bridge, Batanwan, Nanba, Yangtantou, Wuyandou, Qiaodong Village

Distance: 9.8 km

One bus used.

Opened on Dec. 12th , 2005.

From China Unicom Huzhou Branch: 6:30 AM, 11:00 AM, 15:00 PM

From Binhu St.: 6:55 AM, 11:20 AM, 15:20 PM

B25

Route: Huzhou High-speed Railway StationXisaishan Rd. Stretch Part of Hongqi Rd. Longxi Rd. (S)Longxi BridgeLongxi Rd. (N)Fenghuang Rd. Qingtong Rd. Fenghuang BridgeQingtong Rd. (N)Renhuangshan Rd. Linghu Rd. Sanhuan Rd.(N)Taihu Rd. Yuren Matou (bidirectional return)

 

Stops: Huzhou High-speed Railway Station, Yifeng Building Material Center, Jiangnan Secong-hand Car Center, Hongfeng Community, Baihe Community, Longxi Bridge, Fenghuang Park, Longfeng Community, Fenghuang Market, Ministry of Public Security of Huzhou City, Renhuangshan Park(E), Renhuang Villa, Huzhou Science& Technology Culture Center, Huzhou Administrative Center, Huzhou Newspapering, Huzhou Peoples Procuratorate, Longshan Community, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Village, Jiangjiwei, Huzhou Papering Factory, Taihu Momentum, Yuren Matou

Distance: 18.3 km  

About 45 min for single way.

8 bus used.

First bus from Yuren Matou: 6:30 AM  The last : 18:30 PM

First bus from Huzhou High-speed Railway Station: 6:30 AM   The last: 18:30 PM

Interval: About 15 min

Charge: ¥2

Opened on Apr. 27th .2007.

 

 

B30

Route: Zhebei Coach TerminalErhuan Rd.(W)Gangnan Rd.Hangchangqiao Rd.(Central)Chezhan Rd.NanjieTiaoxi Rd.Renmin Rd.Lianjiaxiang Rd.Taihu Rd.Taihu Amusement ParkHengshan

Stops: Zhebei Coach Terminal, Huzhou Macalline, Erhuan Rd. Crossing(S), Xinchengguoji Community(N), Xinghuibandao Community, Qianshuiwan, Chezhan Xincun, Huzhou Chinese Medicine Hospital, Yifeng Bridge, Huzhou Zhebei Shopping Center, Youyi Xincun, Huzhou First Peoples Hospital, Zhongxin Square, Fenghuang Yicun(Huzhou Sunshine Women & Children Hospital), Wanghu Market, Ganghu Community, China UNicom Huzhou Branch, Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Village, JIangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Taihu Momentum, Taihu Villa, Taihu Amusement Park, Tuying, Chenwan, Dongjiabin, Yangjiadu, Zhangjiabin, Qiancheng, Biyan Temple, Houcheng, Hengshan

Distance: 56 km

6 air-conditioned buses used.

Opened on Jul. 1st .2011.

First bus from Hengshan: 5:45 AM   The last: 16:00 PM

First bus from Zhebei Coach Terminal: 6:50 AM  The last :  17:30 PM

Interval: about 30 min

 

B37

Route: Huzhou Vehicle Management OfficeNo. 104 National HighwayChezhan Rd.NanjieTiaoxi Rd.Renmin Rd.Lianjiaxiang Rd.Feifeng BridgeTaihu Rd.Tonghu Rd.Binhu RdFuxia Rd.Taihu Sunshine Villa (bidirectional return)

Stops: Huzhou Vehicle Management Office, Huzhou Welfare Home, Huzhou Jiao Tong School, Huzhou Coloproctlogy Hospital, Chezhan Xincun, Huzhou Chinese Medicine Hospital, Yifeng Bridge, Huzhou Zhebei Shopping Center,  Youyi Xincun, Huzhou First Peoples Hospital, Zhongxin Square, Fenghuang Yicun, Wanghu Market, Ganghu Community, China Unicom Huzhou Branch, Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Village, Jiangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Taihu  Momentum, Yuren Matou, Huacui Community, Taihu Sunshine Villa, Fujia Rd.

Distance: 39 km

Opened on Dec. 6th .2012.

2 air-conditioned buses used.

First bus from Huzhou Vehicle Management Office: 6:30 AM  The last: 17:20 PM

Interval: about 1h

From Fuxia Rd.: 6:47 AM, 7:15 AM, 8:17 AM, 9:15 AM,  10:15 AM,  11:15 AM,  12:15 PM,  13:15 PM, 14:15 PM, 15:15 PM, 16:15PM,  17:15 PM,  18:05 PM

 

B45

Route: Shidai SquareBinhu Rd.Longxi Rd.(N)Tiaoxi BridgeTiaoxi Rd.(W)NanjieFeifeng BridgeTaihu Rd.Huantaihu Rd.Tuying Main Rd.Xiangshan Rd.Jinsha Rd.Tuying Xincun (bidirectional return)

 

Stops: Shidai Square, Fenghuang Park, Huzhou Great Hall, Fenghuang Yicun, Wanghu Market, Ganghu Community, China Unicom Huzhou Branch, Huzhou Meteorological Bureau, Tangta Village, Jinjiadou, Qijiatian, Nangao Bridge, Shuibo Village, Baique Middle School, Baihuagang, Shuichan Voillage, Jiangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Taihu Momentum, Taihu Villa, Taihu Amusement Park, Taihu Yihe Villa, Tuying Wetland Culture Park, Xiangshan Rd. Crossing, Tuying Xincun

Distance: 18 km

From Shidai Square: 6:10 AM, 7:00 AM, 7:40 AM, 8:30 AM, 9:25 AM, 10:10 AM, 11:00AM, 11:50 AM, 12:40 PM, 13:25 PM, 14:20 PM, 15:10 PM, 16:00PM, 17:50PM,

From Tuying Xincun: 6:15 AM, 7:00 AM, 7:45 AM, 8:35AM,  9:15 AM, 10:10 AM, 11:10AM,  12:00 , 12:45 PM, 13:40 PM, 14:25 PM, 15:10PM, 16:00 PM, 17:05PM

Charge: ¥ 2

Opened on Dec. 10th. 2014.

 

B48

Route: Huzhou Yacht ClubHuzhui St.Meizhou Rd.Tongxin KindergartenFuxia Rd.Tonghu Rd.Taihu Rd.Binhu Main Rd.Huzhui St.Fuxia Rd.Huzhui St.Huzhou Yacht Club

Stops: Huzhou Yacht Club, Landison Hotel, Taihu Sunshine Villa, Fengyaju House, Fuxia Rd., Market, Huacui Community, Yuren Matou, Taihu Momentum, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Jiangjiawei, Binhu St., Mojiatian, September Community, Huzhou Yacht Club

Distance: 7.3 km

About 15 min.

First bus: 7:00 AM  Last bus: 18:30 PM

Interval: 5-6 min

Charge: ¥ 2

Opened on Jan. 1st. 2015.

B49

Route: Tuying Main Rd.Huantaihu Main Rd.Taihu Amusement ParkTaihu Rd.Tonghu RdMeizhou Rd.Wucheng St.Fuxia Rd.Anju Rd.Binhu Main Rd.Taihu Rd. Tongxin Rd.Yangqiu LineFahua Temple

Stops: Tuying Wetland Culture Park, Taihu Yihe Villa, Taihu Amusement Park, Yuren Matou, Huating Community, Taihu Sunshine Villa, Landison Hotel, Huzhou Yacht Club, September Community, Huzhou Capital Outlets, Binhu St., Shuican Village, Baihuagang, Baique Middle School, Fahua Temple

Distance: 14.4 km

About 30 min for single way.

From Fahua Temple: 8:30AM9:40AM10:50AM12:30PM13:40PM14:50PM

From Tuying Wetland Culture Park: 9:10AM10:20AM12:0013:10PM14:20PM15:30PM

Charge: ¥ 2

Opened on Jan. 10th. 2015.

B50

Route: Shidai SquareBinhu Rd.Longxi Rd.(N)Tiaoxi BridgeTiaoxi Rd.NanjieFeifeng BridgeTaihu Rd.Fenghuang Rd.Tiyuchang Rd.Zhongxing BridgeChangxing Rd.Sanhuan Rd.(N)Anji Rd.Tongxin Rd.Taihu Rd.Tonghu Rd.Fuxia Rd.Tongxing KindergartenMeizhou Rd.Wucheng Rd.Fuxia Rd.Anju Rd.Huzhou Capital Outlets

Stops: Shidai Square, Fenghuang Park, Huzhou Great Hall, Fenghuang Yicun, Huzhou Sunshine Second-hand Housing Center, Huzhou New Century School, Zhongxing Bridge, Huzhou Library, Huzhou Newspaper Press, Division of Huzhou Military, Shanshui Community, Longshan District(S), Longshan Market, Huzhou Arts School, Huzhou No.1 Middle School, Baique Middle School, Changtianyang, Shuichan Village, Jiangjiawei, Committee of Taihu Tourism Vocation Zone, Huzhou Ancient Logs Arts Museum, Yuren Matou, Huacui Community, Market, Fuxia Rd., Fengyaju House, Taihu Sunshine Villa, landison Hotel, Huzhou Yacht Club, September Community, Huzhou Capital Outlets

Distance: 16.8 km

About 40 min fro single way.

13 buses used.

First bus from Huzhou Capital Outlets: 7:00 AM  Last bus: 20:30 PM

First bus from Shidai Square: 7:00 AM  last bus: 20:30 PM

Charge: ¥ 2

Opened on Feb. 1st .2015, and adjusted on Jul. 15th. 2015.

 

 

Hosted by Huzhou People's Government,Organized by Huzhou Big-data Management Center
Serial numbe for the record: ICP prepared Zhejiang No. 05051884